Projekt Reagiraj! Nisi sama – nisi sam je namenjen informiranju in ozaveščanju bodočih pedagoških delavk_cev, pedagoških delavk_cev Univerze na Primorskem in ostale širše javnosti o različnih pojavnih oblikah nasilja, preprečevalnih praksah, postopkih ukrepanja in sodelovanja z zunanjimi institucijami, organizacijami, društvi itd. (policija, centri za socialni delo, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja idr.).

S projektom želimo vzpostaviti različne možnosti za zagotavljanje prostora, v katerem bomo z ničelno toleranco do nasilja gradili proti-nasilno platformo. 
   

E-pošta: reagiraj@gmail.com 
Facebook:  Reagiraj - nisi sama, nisi sam 
Instagram: Reagiraj!

V študijskem letu 2019/2020 se projekt izvaja v okviru javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski let 2018/2019 in 2019/2020.

Projekt so omogočili:Opis pomena logotipa:

Logotip je sestavljen iz treh krožnic. V sredinski krožnici je črka R, na notranji krožnici sta dva kroga (nad in pod črko R), na zunanji krožnici je 6 krogov (trije so nad zgornji strani, trije so na spodnji strani). Ideja za logotip izhaja iz atomskega modela kisika, ki ima osem protonov v jedru, je zelo reaktiven in ne drži sam, saj se mora povezovati z drugimi elementi. V tem pomenu lahko razumemo tudi osnovno idejo projekta in medklic Reagiraj!, saj ravno hitra reakcija povezovanja (v pomenu reagiraj in se poveži) lahko prepreči, omili ali odpravi škodljive posledice nasilja in nasilnih dejanj.