ORGANIZACIJE ZA POMOČ OTROKOM V PRIMERIH NASILJA Svetovalni centri za otroke,
 mladostnike in starše

 Ljubljana
 Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana
 telefon: 01 583 75 00
 e-pošta: info@scoms-lj.si
 spletna stran: www.scoms-lj.si

 Maribor
 Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
 telefon: 02 234 97 00
 e-pošta: svetovalni.center-
 mb@guest.arnes.si
 spletna stran: www.svet-center-mb.si

 Koper
 Mirenska 2a, 6000 Koper
 telefon: 05 62 62 810, 031 388 591
 e-pošta: svetovalni.center.kp1@siol.net
 spletna stran: www.svet-center-kp.si


 MISSS-Mladinsko informativno 
 svetovalno središče Slovenije

 Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana
 telefon: 01 510 16 75, 01 510 16 76, 
 051 300 380
 e-pošta: 
 dnevni.center@skupajvskupnosti.si
 spletna stran: www.misss.si


 TOM-Telefon za otroke in 
 mladostnike

 telefon: 116 111
 e-pošta: tom@zpms.si
 spletna stran: www.e-tom.si


 Društvo Center za pomoč mladim

 Ljubljana
 Kersnikova ulica 4 (5. nadstropje),
 1000 Ljubljana
 telefon: 01 438 22 10, 031 323 573
 e-pošta: lj-info@cpm-drustvo.si
 spletna stran: www.cpm-drustvo.si

 Maribor
 Ob železnici 16, 2000 Maribor
 telefon: 02 331 83 06, 040 585 945
 e-pošta: mb-info(at)cpm-drustvo.si
 spletna stran: www.cpm-drustvo.si

 
 Safe.si

 e-pošta: info@safe.si
 spletna stran: www.safe.si

 
 Spletno oko (prijavna točka za
 nezakonite vsebine)

 spletna stran: http://www.spletno-
 oko.si/
 e-pošta: info@spletno-oko.si

 
 Varni na internetu


  To sem jaz


 Varne tocke


 Mladinsko informacijski center – MIC

 Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana
 telefon: 01 439 97 90, 01 439 97 92,
 031 416 871
 e-pošta: mic@mic.si
 spletna stran: www.mic.si


 Logout

 Telefon: 080 73 76
 E-pošta: info@logout.si
 Spletna stran: www.logout.si 

 Ljubljana
 Hacquetova ulica 1a 1000 Ljubljana
 Telefon: 064 236 516

 Izola
 Ljubljanska ulica 22
 6310 Izola
 Telefon: 041 233 474

 Celje
 Ulica XIV divizije 14
 3000 Celje
 Telefon: 031 832 646

 Radeče
 Ulica OF 8
 1433 Radeče
 Telefon: 031 832 646