KRIZNI CENTRI ZA MLADE CSD JUŽNA PRIMORSKA

 Krizni center za otroke in
 mladostnike Marelična hiša
 Kolarska ulica 10, 6000 Koper
 telefon: 05 663 45 99,
 041 303 203
 e-pošta: kcm.koper@gov.si

 
 CSD SEVERNA PRIMORSKA

 Krizni center za otroke in
 mladostnike 10-ka
 Marušičeva ulica 6, 5000
 Nova Gorica
 telefon: 08 20 52 460,
 051 635 115
 e-pošta: kc-ng@siol.com

 
 CSD POMURJE

 Krizni center za mlade Murska Sobota
 Lendavska ulica 15a, 9000 Murska
 Sobota
 telefon: 02 534 85 82
 e-pošta: kcm.csdpomur@gov.si

 
 CSD KOROŠKA

 Krizni center za otroke in mladostnike
 Slovenj Gradec
 Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
 telefon: 02 885 01 11, 041 962 029
 e-pošta: csdsg.krizni.center@gov.si


 CSD LJUBLJANA

 Krizni center za otroke – Hiša
 zavetja Palčica
 Brvace 41, 1290 Grosuplje
 telefon: 040 194 193,
 040 194 192
 e-pošta:
 hisa.palcica@gmail.com

 Krizni center za mlade
 Ljubljana
 Podmilščakova ulica 20,
 1000 Ljubljana
 telefon: 01 236 12 22,
 041 419 121
 e-pošta: kcmlj@gov.si
 

 CSD POSAVJE

 Krizni center za otroke in mladostnike 
 Krško
 Ulica Mladinskih delovnih brigad 14, 
 8273 Leskovec pri Krškem
 telefon: 07 490 51 77, 051 611 940
 e-pošta: kcmkrsko@kabelnet.net
 CSD CELJE

 Krizni center za mlade Celje
 Ipavčeva 8,3000 Celje
 Telefon: 03 493 05 30,
 031 576 150
 e-pošta:
 kcm.csdcelje@gov.si

 
 CSD MARIBOR

 Krizni center za mlade
 Maribor
 Trubarjeva 27, 2000 Maribor
 telefon: 02 250 26 60,
 051 324 211
 e-pošta: kcm-mb@gov.si

 
 CSD GORENJSKA

 Krizni center za mlade Kresnička
 Triglavska cesta 18, 4240 Radovljica
 telefon: 040 436 531
 e-pošta: krizni.center@telemach.net