MATERINSKI DOMOVI GORIŠKA

 Zavod Karitas Samarijan
 Materinski dom Solkan
 Skalniška 1, 5250 Solkan
 telefon: 05 330 02 34
 e-pošta: 
 materinski.dom@zavodsama
 rijan.si
 spletna stran:
 www.zavodsamarijan.si

 Zavod Karitas Samarijan –
 Materinski dom Šempeter
 Cvetlična ulica 11a, 5290
 Šempeter pri Gorici
 telefon: 05 997 20 52
 e-pošta: 
 materinski.dom@zavodsama
 rijan.si
 spletna stran:
 www.zavodsamarijan.si

 
 GORENJSKA

 Društvo za pomoč ženskam in otrokom
 žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske –
 Materinski dom Gorenjske
 p. p. 243, 4001 Kranj
 telefon: 05 994 30 19, 051 200 083
 e-pošta: 
 mdg@materinskidomgorenjske.si
 spletna stran:
 www.materinskidomgorenjske.si

 


 OSREDNJESLOVENSKA

 Center za socialno delo Ljubljana Šiška –
 Materinski dom Ljubljana
 Jarška cesta 23, 1000 Ljubljana
 telefon: 01 283 37 45, dežurni
 GSM: 051 422 024
 e-pošta: materinskidom@gov.si
 Spletna stran: www.csd-lj-siska.si

 Zavod Pelikan Karitas – Materinski dom
 Ljubljana
 Litijska cesta 24, 1000 Ljubljana
 telefon: 01 366 77 21
 e-pošta: materinski.dom@karitas.si
 spletna stran:
 www.pelikan.karitas.si

 Zavod Pelikan Karitas – Materinski dom
 Škofljica
 Gumnišče 5, 1291 Škofljica
 telefon: 01 366 77 21
 e-pošta: materinski.dom@karitas.si
 spletna stran:
 www.pelikan.karitas.si

 
 POMURSKA

 Materinski dom Škofijske Karitas Murska
 Sobota
 Gregorčičeva ulica 4 a, 9000 Murska
 Sobota
 telefon: 031 522 685
 e-pošta: materinski.dom@ms.karitas.si
 spletna stran: www.materinski.dom.si

 


 PODRAVSKA

 Center za socialno delo Maribor –
 Materinski dom Maribor
 Dvorakova ul. 5, 2000 Maribor
 telefon: 02 623 25 26, 02 250 66 00
 e-pošta: info@materinski-dom.si
 spletna stran: www.csd-mb.si


 Nadškofijski karitas Maribor, Materinski
 dom Mozirje
 Podvrh 23, 3330 Mozirje
 telefon: 03 583 15 30, 041 714 347
 e-pošta: dragica.vecek@katirasmb.si
 spletna stran: www.karitasmb.si


 Nadškofijski karitas Maribor, Materinski
 dom Žalec
 Savinjska cesta 1, 3310 Žalec
 Telefon: 03 583 15 30, 041 714 347
 e-pošta: dragica.vecek@katirasmb.si
 spletna stran: www.karitasmb.si

 
 SAVINJSKA

 JZ Socio – Javni zavod za socialno
 varstvene dejavnosti Celje – Materinski
 dom
 Kocenova 8, 3000 Celje
 telefon: 03 492 10 14
 e-pošta:materinski.dom@siol.net
 Spletna stran: www.jzsocio.si