VARNE HIŠE, ZATOČIŠČA, KRIZNI CENTRI  OBALNO-KRAŠKA REGIJA

  Center za socialno delo Sežana, Regijska varna      hiša Kras
  Kosovelova 4b, 6210 Sežana
  telefon: 05 620 24 42
  e-pošta: vhkras@gmail.com
  spletna stran: www.vhkras.si

  Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska
  CSD Južna Primorska, Prisoje 1, 6000 Koper
  telefon: 05 903 95 90, 040 303 669
  e-pošta: kczn.csdjprim@gov.si
  spletna stran: www.csd-piran.si

 
 OSREDNJESLOVENSKA

 Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve   nasilja – Zatočišče za ženske in otroke
 p.p. 2726, 1001 Ljubljana
 telefon: 01 544 35 13, 080 11 55
 e-pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si
 spletna stran: www.drustvo-sos.si

 Društvo za nenasilno komunikacijo – Varna hiša   za ženske in otroke žrtve nasilja
 Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana
 telefon: 031 736 726
 e-pošta: vh.dnk@siol.net
 spletna stran: www.drustvo-dnk.si

 Društvo ženska svetovalnica Ljubljana – Krizni   center Ženske svetovalnice
 Murgle center, 1000 Ljubljana
 telefon: 031 233 211
 e-pošta: kc@svetovalnica.org
 spletna stran: www.drustvo-zenska-   svetovalnica.si


 POMURSKA

 Društvo varnega zavetja Pomurje – Varna hiša   Pomurje
 p. p. 18, 9240 Ljutomer
 telefon: 02 584 83 90
 e-pošta: vh.pomurje@gmail.com
 spletna stran: www.dvz.si
 GORIŠKA

 Zavod Karitas Samarijan – Varna hiša Karitas za     Primorsko
 p.p. 322, 5000 Nova Gorica
 telefon: 05 330 02 34
 e-pošta: karitas.samarijan@siol.net
 spletna stran: www.zavodsamarijan.si

 
 GORENJSKA

 Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam   nasilja Varna hiša Gorenjske – Varna hiša za
 ženske in otroke žrtve nasilja Gorenjske
 p. p. 575, 4103 Kranj,
 telefon: 051 200 083
 e-pošta: vh.gorenjska@siol.net
 spletna stran: www.varnahisagorenjske.si

 
 PODRAVSKA

 Center za socialno delo Maribor – Varna hiša   Maribor
 Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor
 telefon: 02 250 66 00
 e-pošta: gp-csd.marib@gov.si
 spletna stran: www.csd-mb.si

 Center za socialno delo Ptuj – Varna hiša Ptuj
 Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj
  telefon: 02 787 56 69
  e-pošta: varna.hisa.ptuj@gmail.com
  spletna stran: www.csd-ptuj.si 
 

 POSAVSKA

 Center za socialno delo Krško, Zavetišče Pepcin   dom
 Cesta krških žrtev 1, 8270 Krško
 telefon: 07 490 49 50
 e-pošta: gpcsd.krsko@gov.si
 spletna stran: www.csd-slovenija.org 
 

 JUGOVZHODNA SLOVENIJA

 Društvo življenje brez nasilja – Varna hiša Novo     mesto
 p. p. 345, 8000 Novo Mesto
 telefon: 07 332 68 95
 e-pošta: varnahisa.nm@gmail.si
 spletna stran: www.varnahisanovomesto.si

   
 KOROŠKA REGIJA

 Društvo regionalna varna hiša Celje, Varna hiša -   Enota Slovenj Gradec
 p p.180, 2308 Celje
 telefon: 02 882 94 35
 e-pošta: varna.hisasg@siol.net
 spletna stran: www.varnahisa.si

 
 SAVINJSKA

 Društvo regionalna varna hiša enota Celje, Varna   hiša – Enota Celje
 p. p. 347, 3000 Celje
 telefon: 03 492 63 56
 e-pošta: varna.hisace@siol.net
 spletna stran:  www.varnahisa.si

 Društvo regionalna varna hiša Celje, Varna hiša -   Enota Velenje
 p. p. 347, 3000 Celje
 telefon: 03 897 66 90
 e-pošta: drustvo.regionalna.varna.hisa@siol.net
 spletna stran: www.varnahisa.si

​ Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije,   Vizija Varna hiša
 Slomškova 3 c, 3210 Slovenske Konjice
 telefon: 03 575 40 60
 e-pošta: karmen.fras@drustvo-vizija.si
 spletna stran: www.drustvo-vizija.si